Kontakt


 

Generalni direktor: 021/489-01-11
Centrala: 021/489-01-12
Tehnički direktor: 021/489-01-14
Pomoćnik dir. za poslove kvaliteta: 021/489-01-80
Faks: 021/528-750

ZGOP a.d. Novi Sad