O ZGOP-u


Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad je osnovano 1957. godine. Tokom proteklih godina poslovanja radnici ZGOP-a su izgradili i remontovali preko 5000 km železničkih pruga. Osnovu stručnog kadra ZGOP-a čine građevinski, mašinski i elektro inženjeri, tehničari građevinske, mašinske i elektro struke i rukovaoci građevinskih mašina za radove na koloseku. Pri izvođenju radova na građenju, remontu i mehanizovanom održavanju železničkih pruga ZGOP primenjuje savremenu tehnologiju rada i specijalnu mehanizaciju za radove na koloseku.

Za radove na zameni koloseka ZGOP koristi portalne kranove firmi Geismar i Donelli.

Za polaganje i zamenu skretnica ZGOP koristi sistem kranova firme Geismar.

Za radove na rešetanju tucanika u koloseku ZGOP koristi mašine firme Plasser&Theurer.

Za radove na podbijanju pragova i regulisanju smera i nivelete koloseka i skretnica ZGOP koristi mašine firmi Plasser&Theurer i Kalugaputmaš.

Za radove na ugrađivanju tucanika u kolosek ZGOP koristi plugove firmi Solinger i Matisa.

Za radove na zavarivanju šina u koloseku ZGOP koristi mašinu za elektrotupo zavarivanje šina firme Kalugaputmaš i garniture za aluminotermijski postupak zavarivanja šina.

Za razne građevinske radove na koloseku ZGOP raspolaže sa dvoputim (kolosek-drum) bagerima i utovarivačima firmi Donelli, Radoje Dakić i Komatsu kao i buldozerima firme 14. Oktobar.

Za vučne potrebe ZGOP raspolaže sa lokomotivama od 240-480 kW i dizel hidrauličnim drezinama.

Za izvođenje radova na transportu raznog materijala ZGOP raspolaže sa plato, kiper i drugim vagonima.

Za smeštaj i život radnika na gradilištima ZGOP raspolaže sa vagonima: spavaćim, kancelarijama, kuhinjama, trpezarijama, kupatilima, cisternama za vodu i dizel gorivo i kontejnerima.

Za održavanje mašina ZGOP raspolaže sa radionicom površine 2300 m2, sa 6 kanala, povezanu kolosekom sa stanicom Novi Sad. Radionica je ovlašćena od "Železnica Srbije" za opravku železničkih vozila (sertifikat ZJŽ Beograd, broj 262/04 od 15.09.2004).

ZGOP je sa uspehom izvršio radove na velikim projektima: remont jugoslovenskih magistralnih pruga, izgradnja pruge Beograd-Bar, železničkog čvora Beograd i ranžirnih stanica u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

ZGOP od 2001. godine posluje po dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom i poseduje sertifikat SRPS ISO 9001.

ZGOP a.d. Novi Sad