Usluge


I GRADNJA, REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA
 • DONJI STROJ PRUGA
  • Zemljani radovi
  • Betonski radovi
  • Radovi obezbeđenja
  • Drenaže
  • Putni prelazi
 • GORNJI STROJ PRUGA
  • Nabavka materijala
  • Gradnja i remont gornjeg stroja pruga
 • ODRŽAVANJE PRUGA
  • Mehanizovano održavanje donjeg i gornjeg stroja pruga
  • Tekuće održavanje donjeg i gornjeg stroja pruga
II ODRŽAVANJE PRUŽNE I GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE
 • Investiciono i tekuće održavanje pružne i građevinske mehanizacije
III LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
 • Ispitivanje zavarenih spojeva železničkih šina ultrazvukom i na savijanje
 • Ispitivanje osovina železničkih vozila ultrazvukom i penetrantima
 • Ispitivanje točkova, diskova i ostalih vitalnih delova železničkih vozila ultrazvukom i penetrantima
 • Ispitivanje omskog otpora presovanog spoja između osovina i točkova železničkih vozila
 • Ispitivanje kočionih instalacija
 • Ispitivanje (električne) otpornosti izolovanih šinskih spojeva
 • Vaganje železničkih vozila
 • Ispitivanje merila za širinu i nadvišenje koloseka
ZGOP a.d. Novi Sad